Over de Groene Stroom

De coöperatie is een burgerinitiatief van betrokken inwoners uit Ridderkerk en Barendrecht die fossiele energie graag willen inruilen voor schone, duurzame energie met een maximaal rendement voor de deelnemers. 

Coöperatie

Over de coöperatie

De Groene Stroom is een (de enige) energiecoöperatie in Ridderkerk en Barendrecht die zich bezighoudt met het versneld verduurzamen van energie met een maximaal rendement voor de deelnemers.

Dat kunnen naast zonnedaken tevens zonneparken, windenergie en andere duurzame activiteiten zijn. Iedereen, ook bedrijven en organisaties kunnen lid worden van coöperatie De Groene Stroom. Leden hebben daarmee stemrecht op de ledenvergadering en delen mee in de voordelen.

Interesse

Lijkt het je wel wat?

Lijkt het je wel wat; zonnepanelen die zorgen voor je eigen extra goedkope en schone stroom? Ook als je zelf geen geschikt dak hebt? Dat kan en is ook nog eens goed voor je portemonnee. Het bestuur van coöperatie De Groene Stroom wil het opwekken en gebruiken van duurzame energie graag een flinke oppepper geven en zoekt mede-Ridderkerkers en Barendrechters die die daarover mee willen denken. Doe je mee? 

Doelstellingen

Doelstellingen van de coöperatie

Opwekking

Het verwerven, inrichten en exploiteren van vormen van zonne-energie en/of andere vormen van duurzame energieopwekking.

In- en verkoop

In- en verkoop van duurzame energie ten behoeve van de leden.

Informatie

Informatie geven over het opwekken en gebruiken van duurzame energie.

Samenwerking

Samenwerking met organisaties die een vergelijkbare doelstelling hebben als de coöperatie.

Bestuur

Bestuur van de coöperatie

Verduurzaming

Verduurzaming hier een
flinke oppepper geven

Zoals opgenomen in het Klimaatakkoord moet in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Daarmee wordt de opwarming van de aarde beperkt. Wij willen daar een actieve bijdrage aan leveren.

We gaan zelfs verder dan een actieve bijdrage leveren. De Groene Stroom zet zich in om de verduurzaming zelfs te versnellen. Wij zorgen ervoor dat projecten op het gebied van duurzame energie niet blijven liggen, maar daadwerkelijk gerealiseerd worden. Tevens zetten wij ons in om nieuwe initiatieven op dit gebied te ontplooien. Wij betrekken daarbij alle relevante partijen. Alleen op die manier organiseren en faciliteren we, zonder winstoogmerk, duurzame energie in de regio.

zonnepanelen
Duurzaam ondersteund

De Groene Stroom wordt
duurzaam ondersteund door: