Henk van Houcke

Voorzitter

Wie ben ik?
Ik ben een van de initiatiefnemers van de oprichting van bewonerscoöperatie De Groene Stroom. Deze Coöperatie wil zoveel mogelijk mensen en bedrijven betrekken bij de verduurzaming van onze lokale energiebehoefte. Ik laat me graag leiden door de oude Indiaanse wijsheid: “We hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, maar we hebben haar in bruikleen gekregen voor onze kinderen”.

Functie
Ik ben voorzitter van de Coöperatie.

Mijn interesses
Naast mijn voor de hand liggende aandacht voor mijn vrouw en (klein)kinderen, ben ik o.a. geïnteresseerd in kunst en cultuur en volg ik graag en intensief de maatschappelijke ontwikkelingen en de (inter)nationale en lokale politiek.

Waarom De Groene Stroom?
We blijven onze fossiele energiebronnen opstoken alsof er niets loos is. Dat kan zo niet blijven doorgaan. Initiatieven voor de energietransitie komen “van onderop” omdat ze “van bovenaf” uitblijven. Daarom hebben wij ook hier met elkaar een lokale energiecoöperatie opgericht. Daar willen we zoveel mogelijk medebewoners en bedrijven bij betrekken.  Zó kunnen we er samen voor zorgen dat de fossiele energie zo snel mogelijk wordt ingewisseld voor duurzame energie.

henk