Energie coöperatie

De groene stroom u.a.

Voor een duurzame regio

Interesse

Lijkt het je wel wat?

Lijkt het je wel wat; zonnepanelen die zorgen voor eigen extra goedkope en schone stroom? Ook als je zelf geen geschikt dak hebt?

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De Groene Stroom (DGS) is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens. DGS vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan.

Wat is het doel van de gegevensvastlegging?
DGS heeft jouw gegevens nodig om met jou te kunnen communiceren en informeren via email, nieuwsbrief en telefoon. Jouw e-mailadres zal altijd bij het verzenden van een bericht in een BCC worden geanonimiseerd. Je e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van abonnees wanneer je daarvoor toestemming geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Verder heeft DGS jouw gegevens nodig om een factuur te kunnen versturen voor het betalen van jouw lidmaatschap van de groene stroom.

Welke gegevens verzamelt DGS?
DGS kan de volgende persoonsgegevens registreren en verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum en geslacht;
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer
  • E-mailadres
  • Factuuradres

Verwerkt DGS bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
DGS verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld ras, geloof, medische gegevens enz.

Met wie deelt DGS persoonsgegevens?
Alleen het secretariaat van DGS heeft toegang tot jouw geregistreerde persoonsgegevens in een beveiligde omgeving. Persoonsgegevens worden alleen door de secretaris met derden gedeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of vanwege uitbestede diensten. De Groene Stroom heeft verwerkersovereenkomsten met partijen die voor De Groene Stroom data beheren of diensten uit voeren zoals facturering en website hosting.

Hoelang bewaart DGS persoonsgegevens?
DGS bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die wij in deze privacyverklaring vermelden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Wanneer je lid bent (geweest) bij DGS, bewaren we jouw gegevens 2 jaar na einde lidmaatschap.

Cookies en websites?
DGS houdt bezoekgegevens bij van de website. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookie Statement.

Op onze website(s) kunt u links aantreffen naar andere websites. DGS is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u hiervoor de privacy verklaringen te lezen van de website die u bezoekt.

Wil je jouw gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of een klacht indienen?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of klacht sturen naar info@degroenestroom.org. De Groene Stroom zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek of klacht reageren.

Hoe beveiligt DGS jouw gegevens?
De Groene Stroom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van een beveiligde Microsoft 365 business omgeving.

In geval van een (mogelijk) datalek, wil je dan zo vriendelijk zijn ons zo snel mogelijk hierover te informeren zodat wij, indien nodig, betrokkenen kunnen informeren en maatregelen kunnen treffen? Je kunt dit doen via e-mail: info@degroenestroom.org.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door DGS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DGS op via info@degroenestroom.org

Deze privacyverklaring is door het bestuur van DGS vastgelegd op 8 oktober 2019 en kan ook door DGS worden gewijzigd. De meest actuele versie staat op de website van DGS.

Informatie

Wil je meer informatie?

Nieuwsgierig geworden? Wil je ook meedoen? Heb je mooie ideeën? Heb je een vraag? Vul dan je gegevens hieronder in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Inschrijven

Ik wil graag meedoen

Deelnemen aan één van onze projecten kan alleen als je lid bent van de coöperatie. Als lid ontvang je ook de nieuwsbrief. Het lidmaatschap kost maar € 24,- per jaar! Vul daarom snel het formulier in en word direct lid!