vermogenCreated with Sketch.

Totaal geïnstalleerd vermogen:

56860 kWh

zonnepaneelCreated with Sketch.

Totaal Aantal geplaatste zonnepanelen:

589 zonnepanelen

Neem contact op met betrokken bestuurslid:

Windturbines Nieuw Reijerwaard

De samenwerking met Engie voor de ontwikkeling en exploitatie van drie windturbines op bedrijfsterrein Nieuw-Reijerwaard is beëindigd omdat Engie “de stekker” uit het project heeft getrokken. De voornaamste reden was de stijgende grondstofprijzen waardoor Engie vond dat het rendement voor Engie teveel onder druk was komen te staan.
De Groene Stroom is teleurgesteld dat het werk van enkele jaren nu ook voor het milieu en voor de bewoners voorlopig niets oplevert. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard heeft ons wel laten weten dat men de geplande windmolens nog steeds gerealiseerd wil zien. De Groene Stroom heeft gemeld dat zij als lokale bewonersorganisatie nog steeds een prominente rol wil vervullen bij die realisatie. De GRNR heeft ons duidelijk gemaakt dat zij zoeken naar een andere manier om de windmolens te realiseren en dat zij positief zijn over de lokale betrokkenheid. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zijn er ook in het bestuur van de GRNR veranderingen  geweest, maar wij gaan er vanuit dat wij na de zomervakantie weten welke voornemens de GRNR heeft en wat daarin onze positie zou kunnen zijn.
Want ons doel is nog steeds dat naast de lasten van de windmolens ook de voordelen bij onze medebewoners moeten terechtkomen.
LinkedIn