vermogenCreated with Sketch.

Totaal geïnstalleerd vermogen:

56860 kWh

zonnepaneelCreated with Sketch.

Totaal Aantal geplaatste zonnepanelen:

589 zonnepanelen

Neem contact op met betrokken bestuurslid:

In ontwikkeling zijnde ideeën

Naast de reeds bestaande projecten is De Groene Stroom ook bezig om nieuwe projecten uit te werken. Dat betreft zowel zonneenergie-projecten als windenergie projecten. Maar ook nieuwe ontwikkelingen op vlak van duurzame energie worden scherp gevolgd om tot projecten op andere vlakken te komen.

De nieuwe zonne-energieprojecten zijn zowel projecten op daken van bestaande gebouwen, als zonnevelden op daarvoor geschikte gronden. Daarbij kijken we niet alleen naar Ridderkerk, maar ook naar mogelijkheden in Barendrecht. 

Voor windenergie wordt gekeken op welke wijze de Groene Stroom mee kan doen bij de uitwerking van de projecten die in de gemeente Barendrecht door de provincie zijn aangewezen. Het betreft het Bedrijventerrein Oost en het Vaanplein. Deze projecten zijn nog in een pril stadium, maar De Groene Stroom volgt ze intensief.

Ook aan de inwoners met een kleine portemonnee denkt de Groene Stroom. Mede op voorstel van de Algemene Leden Vergadering wordt onderzocht hoe we daar invulling aan kunnen geven 

LinkedIn