Zonneveld de Punt klaar voor gebruik

Omwonenden profiteren van zonnestroom
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan Zonneveld de Punt in Barendrecht. De bouwfase is afgerond en het zonneveld is klaar voor gebruik. Op 15 september was Wethouder van der Linden bij de oplevering van het project. In totaal wekt het zonnepark met 5538 zonnepanelen jaarlijks 2.900 MWh groene stroom op. Dat staat gelijk aan stroom voor ongeveer 1100 huishoudens per jaar.

Groendus ontwikkelde het zonneveld, en besteedde veel aandacht aan het in stand houden van de biodiversiteit. Vandaag sluiten Groendus en lokale energie coöperatie De Groene Stroom een overeenkomst, waardoor omwonenden kunnen participeren in dit project. Zo is het zonneveld een mooie aanwinst voor de omgeving. 

Omwonenden profiteren mee

Inwoners en kleine bedrijven uit Barendrecht en Lombardijen kunnen participeren in dit duurzame energieproject via lokale energiecoöperatie De Groene Stroom. Zij bieden 520 panelen te koop aan waarmee 800 kleine bedrijven en inwoners uit de omgeving meeprofiteren van het jaarlijkse zonnerendement.
Henk van Houcke (voorzitter Coöperatie De Groene Stroom): “Zonnepanelen op het veld zijn een goed alternatief als je geen zonnepanelen op je eigen dak wilt of kunt plaatsen. De panelen worden voordeliger geïnstalleerd, beter onderhouden en hebben een gunstige zonligging wat zorgt voor een optimaal rendement. Het is bovendien financieel extra aantrekkelijk door de verworven (SCE) subsidie. De animo vanuit omwonenden om te participeren is dan ook groot.”

Niet alleen huishoudens profiteren van de zonnestroom. Regionale grootverbruikers kunnen terecht op de Groendus Energiemarktplaats om rechtstreeks gebruik te maken van groene stroom van de Punt.
Ga bij interesse naar: DeGroeneStroom
Kijk als grootverbruiker op: Groendus

Het zonneveld
Het terrein aan de 1e Barendrechtseweg waarop Zonneveld de Punt is gevestigd, is eigendom van de gemeente Barendrecht. De grond werd voorheen gebruikt als gronddepot van ProRail en is daardoor niet meer geschikt als bouwgrond voor woningen of industrie. Een zonneveld bleek een ideale oplossing om het terrein goed te benutten en de regio te verduurzamen. Via een aanbesteding kreeg Groendus met de beste prijs-kwaliteitverhouding de gunning. Daarmee mogen zij de grond de komende 25 jaar van de gemeente huren voor de exploitatie van het zonnepark.
Wethouder van der Linden: “Vrije ruimte in Barendrecht is schaars. Het is een prestatie van formaat dat dit tot voor kort onbruikbaar geacht gebied wordt benut om energie op te wekken. Mooi dat ook een lokale energiecoöperatie zich inspant om Barendrechtse bedrijven en bewoners te bedienen!”

Aandacht voor biodiversiteit
Bij de ontwikkeling van het zonnepark zaaide Groendus het terrein in met een mix van inheemse bloemen en kruiden die speciaal is afgestemd op de grond en de hoeveelheid zon. De mix vormt een ideale leefomgeving voor vlinders, bijen en andere insecten. Daarnaast zijn er bijen- en insectenhotels geplaatst en worden er schapen ingezet voor het onderhoud van het terrein. Aan de rand van het veld zijn struiken en bomen behouden zodat onder andere een buizerd zich hier kan blijven nestelen.
Marc van Putte Commercieel directeur Groendus: “Er is altijd zorg over de impact die zonneparken hebben op de onderliggende natuur. Die zorg begrijpen we. Bij de aanleg van zonneparken houden we de biodiversiteit dan ook zoveel mogelijk in stand, zodat het ene duurzame doel het andere niet in de weg staat. In Barendrecht is dit op een prachtige manier gelukt; er is aandacht voor duurzaamheid én voor biodiversiteit.”

Facebook
Twitter
LinkedIn