Zonneveld de Punt is volgens plan in mei 2022 in bedrijf

Welkom op onze website. Hiermee laat je zien dat je geïnteresseerd bent in de opwekking van zonne-energie.

Zonneveld de Punt is volgens plan in mei 2022 in bedrijf. Met een totale omvang van 5.500 zonnepanelen produceert het 2.961.000 kW. Goed voor het stroomverbruik van ongeveer 1000 huishoudens. Het gehele Zonneveld wordt aangelegd en onderhouden door Groendus BV (www.groendus.nl). Coöperatie De Groene Stroom neemt daarvan 10% af waarbinnen de inwoners van Barendrecht en een gedeelte van Lombardijen kunnen participeren.

Vanaf heden kan er vrijblijvend voor dit project worden ingeschreven. Klik hiervoor op bijgaande link.

Hoe werkt de participatie?

Zo’n 70% van het benodigde investeringsbedrag wordt via een (laag rentende) lening bij de bank betaald. Dit wordt vreemd vermogen VV genoemd.
De overige 30% van het investeringsbedrag moet als risicodragend eigen vermogen (EV) worden opgebracht door de deelnemers (participanten). Zij wonen of hebben hun bedrijf in aangrenzende of in dezelfde postcode (2992) waar het Zonneveld ligt. De postcodes die het betreft zijn: 2991, 2992, 2993, 2994 en 3076.
De inbreng van de deelnemers wordt geregeld via een een certificaat van deelneming. Hiermee wordt een (achtergestelde) lening verstrekt aan coöperatie De Groene Stroom. Deze lening wordt lineair in 15 jaar aflost. Naast de jaarlijkse aflossing wordt per jaar ook de winst uitgekeerd over het openstaande bedrag van de lening.
Wij (DGS) verwachten dat deze winstuitkering ca. 5% per jaar zal zijn. De deelnemers houden via het lidmaatschap van coöperatie De Groene Stroom invloed op hun investering en de winstuitkering. Deelnemen aan één van onze projecten kan alleen als je lid bent van de coöperatie DGS. Als lid ontvang je ook de nieuwsbrief. Het lidmaatschap kost maar € 24,- per jaar. Lid worden? Klik op inschrijven. De gerealiseerde winst per jaar is afhankelijk van de opgewekte aantal kWh per jaar en de gerealiseerde stroomprijzen.

 

Deelnemen

Wij (DGS) geven in totaal 800 certificaten ad € 95,- uit. Een deelnemer kan maximaal voor 20 certificaten inschrijven. Het minimum aantal is 5 certificaten. Eén certificaat zorgt voor de opwekking van ongeveer 330 kWh per jaar. LET OP: voor dit bedrag lukt het niet op uw eigen dak!
Door de samenwerking met Groendus BV wordt het hele zonneveld professioneel ontwikkeld, aangelegd en beheerd. De verkoop van de opgewekte energie gaat via de Energiemarktplaats, waar aanbieders van energie en afnemers van energie direct aan elkaar gekoppeld worden. Groendus BV heeft deze Energiemarktplaats succesvol operationeel. Daarmee wordt de stroomverkoop tegen een hogere prijs gerealiseerd dan wanneer dat zonder afnemer wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.
De aan de Groene Stroom toegekende SCE-subsidie is daarboven een garantie dat 900 uren zonproductie tegen rendabele tarieven worden geproduceerd.
Kortom: per saldo een degelijke, maatschappelijk verantwoorde investering.
Als het aantal certificaten waarop is ingeschreven de 800 overstijgt dan worden de beschikbare certificaten toegekend op de volgende wijze: Iedere inschrijver krijgt 1 certificaat, daarna krijgt iedere deelnemer certificaat 2, enzovoort, enzovoort. Zij die voor 5 certificaten hebben ingeschreven zijn zo dus na 5 ronden rond.
Vanaf heden kunt u zich vrijblijvend inschrijven via deze link.

Zijn er vragen? Neem dan contact op via: 06 53 916 248.

Facebook
Twitter
LinkedIn