Windmolens Nieuw-Reijerwaard

De vorige keer konden wij u weinig positiefs melden over ons grootste project; de drie windmolens op Nieuw-Reijerwaard.
We hebben de afgelopen maanden – zelfs midden in de vakantietijd – een aantal intensieve besprekingen gehad op het hoofdkantoor van ENGIE in Bunnik.

De contacten verlopen in goede sfeer maar het effect is helaas niet dat we u nu wél goed nieuws kunnen brengen.
Ons uitgangspunt is en blijft dat alleen een krachtige coöperatie met voldoende middelen ook in de toekomst wat kan betekenen voor de lokale verduurzaming. Bestuur en adviseurs zijn dan wel vrijwilligers, maar hun inzet moet wel leiden tot voldoende rendement voor de coöperatie en dus voor de leden en de lokale gemeenschap.
Dát hebben we in ons overleg met ENGIE dan ook steeds benadrukt.

Wanneer
Maar wat wij u eerder al meldden is helaas nog steeds van toepassing; de wereld- marktprijzen voor de levering en de bouw van windturbines zijn het afgelopen jaar steeds verder opgelopen. Mede daarom staat het rendement ernstig onder druk. Het enige wat we met zekerheid kunnen zeggen is dát de molens zullen worden gebouwd, maar we weten op dit moment niet wanneer!

Lasten en lusten
Voor ons is en blijft het duidelijk dat wij op z’n minst voor 50 % coöperatief eigenaar willen worden van de drie geplande windturbines en dat graag samen doen met ENGIE. Wij willen daarbij een behoorlijke marge zodat de lokale bewoners en bedrijven naast de lasten van de molens óók kunnen meedelen in de lusten. Zoals wij u de vorige keer ook meldden, hopen wij dat bij wijze van spreken morgen de schop de grond ingaat.

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar zijn zeker niet somber, want mocht het nodig zijn dan zal De Groene Stroom zich ook bij een “nieuwe situatie” duidelijk profileren. Wij hebben inmiddels een stevig netwerk, lokaal en regionaal. Wij willen een stevige positie en opkomen voor de belangen van de lokale bewoners en ondernemers. Wij weten ons in elk geval gesteund door de gemeenten die ook vinden dat bewoners mede-eigenaar moeten worden van windmolens op eigen grondgebied. Alles staat bij onze coöperatie in de startblokken. En Hans Hertog wil als nieuwe directeur van onze BV Nieuw-Reijerwind maar wat graag aan de slag!

Facebook
Twitter
LinkedIn