Totaal geïnstalleerd vermogen:

Totaal aantal winddelen:

Neem contact op met betrokken contactpersoon:

Windmolens op IJsselmonde

Uitgangspunten voor participatie in windmolens op IJselmonde

Nu, status December 2020

Als coöperatie zijn we erg betrokken bij het verduurzamen van de energievoorziening op het eiland IJsselmonde.  Dat doen we door met zonnepanelen energie op te wekken. Dat doen we door te participeren in de totstandkoming van Windmolens op het duurzame ontwikkelde bedrijventerrein voor de AGF sector in de Polder Nieuw Reijerwaard.

STRAKS 

Uitgangspunten voor mogelijke participatie in nieuwe Windmolenprojecten zoals op het Vaanplein en op het Beneluxplein door De Groene Stroom is het volgende 

  • De gemeente de betrokkenheid en participatie van haar inwoners bij de besluitvorming, de aanleg en exploitatie op prijs stelt; 
  • Bij de aanleg is er voldoende ruimte tot woningen en zijn voorzorgsmaatregelen genomen om de mogelijke overlast te reduceren; 
  • De Groene Stroom initieert zelf geen nieuwe projecten; 
  • De realisatie van windmolens per locatie is door besluitvorming op provinciaal en lokaal niveau een vaststaand feit en onomkeerbaar. 

Participeren

Door te participeren in deze projecten kunnen de bewoners mee profiteren van de opbrengsten die deze windmolens genereren.  Zo kunnen zij naast de mogelijke hinder die zij ervaren ook delen in de lusten van deze investering in duurzaamheid. 

LinkedIn