Terug naar overzicht

Inleiding

Volgens “Van Dale” is corona een lichtkrans die ontstaat doordat de stralen van de zon door vocht worden gebroken. Tamelijk onschuldig, alleen de zonnestraling wordt er een beetje door beperkt.

Die andere corona, die van het virus heeft wél een grote invloed op ons dagelijks leven maar daar heeft de zon weer lak aan. Gelukkig maar als je deelneemt aan De Werf of De Fakkel.

Het coronavirus heeft wél gevolgen voor onze Coöperatie, maar gelukkig hebben we Teams…! Zo kunnen we met elkaar en met andere betrokken partijen blijven overleggen over de voortgang van onze plannen, al heeft dat ook beperkingen.

De Werf

Naar aanleiding van de oproep in de vorige Nieuwsbrief hebben alle deelnemers ingestemd met het voor de eerste keer uitkeren van het zonne- rendement. Dat is inmiddels ook gedaan.

DGS is natuurlijk strikt genomen geen partij in de relatie klant-energieleverancier. Toch horen we graag als er zich problemen mochten voordoen met de terugbetaling van de energiebelasting.

Ter overname 2 zonnepanelen; urgent

Een van de deelnemers aan De Werf biedt 2 zonnepanelen ter overname aan omdat zijn zonne- panelen meer opwekken dan hij zelf gebruikt. Iemand die binnen het postcodegebied woont, en lid is van de Coöperatie kan dergelijke zonnepanelen overnemen tegen een gezamenlijk overeen te komen prijs. LET OP: op 1 april treedt een vernieuwde pcr- regeling in werking waarbij die overnameregel alleen nog geldt voor mensen die voordien al bestaand lid van de coöperatie én al deelnemer waren. Kort gezegd recht op het verlaagde tarief hebben alleen
de personen die dat voor 1 april 2021 ook al hadden. Overnemen? Neem contact op met het bestuur (Tjalke Alkema, talkema@degroenestroom.org).

Algemene Ledenvergadering

Ook dit voorjaar is een Algemene Ledenvergadering gepland, maar het bestuur moet ook nu de ALV voorlopig doorschuiven. De Jaarrekening 2020 wordt thans samengesteld en zal weer digitaal aan de leden worden gestuurd. U kunt vragen stellen en we zullen daarna bekijken of en hoe er een ALV kan worden belegd en of we weer digitale instemming moeten vragen.

Zonnepark De Punt in Barendrecht

Nog steeds zijn de gesprekken met Greenspread over bewonersparticipatie in zonnepark De Punt in Barendrecht niet afgerond. De vertraging is niet alleen aan het virus te wijten. Er moesten flinke verschillen tussen DGS en Greenspread worden overbrugd, maar het goede nieuws is dat er in principe overeenstemming is bereikt voor een flink postcoderoosproject voor onze Coöperatie voor een deel van het zonneveld.

Helaas blijken er onverwachte bestemmingsplan- problemen te zijn die in overleg tussen Greenspread en de gemeente eerst moeten worden opgelost. Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop en de uitkomst.

Als we dit project realiseren kunnen er een kleine honderd mensen/gezinnen/kleinbedrijven in Barendrecht e.o. coöperatief eigenaar worden van een aantal zonnepanelen en jaarlijks profiteren van het zonnerendement.

Windmolens

In onze vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat alle procedures die nodig zijn om op Nieuw-Reijerwaard drie windmolens te bouwen, zijn afgerond en dat de verwachting was dat in 2022 de eerste duurzame windstroom zou kunnen worden opgewekt.

Was dit te optimistisch? We zullen het zien, want de afgelopen maanden heeft ENGIE ons gemeld dat er extra voorbereidende werkzaamheden nodig zijn wat misschien toch weer tot verdere vertraging kan leiden. Maar ongeduldig als we zijn, hebben we wel alvast de BV Nieuw-Reijerwind opgericht. DGS is enig eigenaar van de BV die moet dienen als vehikel voor de samenwerking met ENGIE.

Ook al is de BV nog een lege huls, het bestuur vindt dat we gesteld moeten staan om direct aan de slag te kunnen gaan. Zoals wij in de vorige Nieuwsbrief meldden, heeft het bestuur Hans Hertog als directeur van de BV benoemd. Hans heeft veel ervaring met de realisatie van grootschalige projecten. Hij denkt en praat al zo’n 2 jaar mee als gewaardeerd adviseur van DGS. We zijn dan ook blij dat hij bereid is “de kar te gaan trekken.”

Het doel van De Groene Stroom is dat tenminste 50 % van de windmolens gezamenlijk lokaal bezit wordt van bewoners en bedrijven en dat een deel van de opbrengst wordt bestemd voor lokale (duurzame) doelen.

Zonnepanelen langs de A15

Op 15 december 2020 heeft de Gemeenteraad van Ridderkerk de wethouder van duurzaamheid Marten Japenga verzocht zonnepanelen aan te brengen op het geluidsscherm in het Oosterpark langs de A15: “Het college wordt verzocht te overleggen met coöperatie De Groene Stroom of zij in dit project wil participeren. Daarnaast wordt verzocht de nadere businesscase en het oordeel over de haalbaarheid van dit project vóór eind maart mee te delen aan de raad.”

Wij zijn natuurlijk erg blij met dit initiatief van de gemeenteraad. De raad gaf daarmee een duidelijke boodschap: verduurzaming van de energie in onze gemeente heeft voor ons prioriteit.

Toen de wethouder ons vroeg om te overleggen over de haalbaarheid van het project, hebben we natuurlijk direct positief gereageerd.

Haalbaar? We hopen het, maar zeker is dat nog niet. We houden u op de hoogte.

Bestuur en adviseurs van Coöperatie De Groene Stroom

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn