Coöperatie De Groene Stroom en windmolens op IJsselmonde

Er bestaan concrete plannen voor windturbines bij het VaanpleinHet gebied ten noorden van Vaanplein in de gemeente Barendrecht is door de provincie Zuid-Holland aangewezen als gebied waar enkele windturbines zullen moeten worden geplaatst. De gemeente Barendrecht is bezig om de haalbaarheid daarvan te onderzoeken. 

Daarbij wordt niet alleen naar de planologische aspecten gekeken maar onder andere ook naar de betrokkenheid van de omwonenden. Tevens wordt met de grondeigenaar (Staatsbosbeheer) overlegd over de wijze waarop de gronden beschikbaar kunnen komen voor plaatsing van de windturbines. 

De Groene Stroom is vanuit haar doelstellingen een voorstander van lokaal opgewekte duurzame energie, waarbij nadrukkelijk als voorwaarde geldt dat de betrokkenheid van lokale partijen en bewoners daarin maximaal geborgd dient te zijn. Dus niet alleen rond de besluitvorming over projecten, maar bij een positief besluit ook participatie in de investering en de exploitatie van de energieopwekking. De Groene Stroom staat voor: lokale energie opwekken door en voor inwoners en lokale partijen. Naast de lasten willen we namelijk dat ook de lusten dat wil zeggen de opbrengsten maximaal aan de lokale gemeenschap ten goede komen.

Vanuit die visie, volgt De Groene Stroom de ontwikkelingen rond het Vaanplein. Als de ontwikkeling van het windproject verder gestalte krijgt zal maximaal gestreefd worden naar betrokkenheid van De Groene Stroom. Dat kan door (mede-) eigendom van het project te worden dan wel door andere vormen van betrokkenheid en participatie. 

De Groene Stroom zal de ontwikkelingen de komende periode blijven volgen en u nader berichten over de ontwikkelingen. 

Januari 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn