Met de lokale energiecoöperatie kunnen we samenwerken aan een beter milieu, eerlijk investeren in duurzame, lokale energie en daarmee de afhankelijkheid van grote energieleveranciers terugdringen.
Dit leidt tot meer werkgelegenheid en een betaalbare energievoorziening voor de toekomst.

We willen dit realiseren door in te zetten op het besparen van energie, het zelf opwekken van duurzame energie en het collectief inkopen van duurzame elektriciteit. Samen met en voor leden. ‘De Groene Stroom’ is namelijk een coöperatie. Dit betekent dat je als ondernemer of inwoner lid kunt worden en zo als partner kunt meepraten en participeren in de lokale duurzame projecten. Daarnaast kunnen leden participaties in de coöperatie kopen.

Fossiele energie raakt uit

De Coöperatie wil meewerken aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen.
Ridderkerk heeft zich tot schaliegasvrije gemeente verklaard en daar werken we graag aan mee.
Ook vinden wij dat we minder afhankelijk moeten worden an Poetin, de oliesjeiks en andere twijfelachtige staten.

De Nederlandse regering wil dat we in 2020 14 % van onze energie duurzaam opwekken. Nu is dat nog geen 5 %.
Er is dus ontzettend veel werk aan de winkel, zowel particulier als bestuurlijk, óók in Ridderkerk.
Wie klaagt over slechte luchtkwaliteit moet wel meedoen met ons. Je kunt dan niet zelf op je handen blijven zitten.

De Coöperatie roept alle Ridderkerkers, inclusief bedrijven en instellingen, op lid te worden van de Coöperatie voor Duurzame Energie in Ridderkerk.
Er zijn hier nog héél veel lege daken zijn; van woningen, van scholen, sporthallen en bedrijfsgebouwen.

Er is werk aan de winkel. Doe mee!