Lid worden

Wilt u lid worden? Een goed besluit! U kunt het lidmaatschap van de Coöperatie aanvragen bij het bestuur via ons e-mailadres: info@degroenestroom.org bij voorkeur door het invullen van het inschrijfformulier
met uw:

  • volledige naam
  • adres
  • leeftijd
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Wij communiceren digitaal met u, tenzij dat uitdrukkelijk anders wordt afgesproken. Wie kunnen er lid worden? Behalve meerderjarige personen kunnen ook bedrijven en organisaties volwaardig lid worden. Het lidmaatschapsgeld is € 24,– per jaar. Het contributiejaar begint op 1 januari. Als u in de loop van het jaar lid wordt, betaalt u alleen over de nog resterende maanden van dat jaar contributie.

Bankrekening: NL 86 RABO 0307 9208 36  t.n.v. De Groene Stroom in Ridderkerk

U hebt als betalend lid toegang tot de Algemene Ledenvergadering en u heeft daar stemrecht. Coöperatie “De Groene Stroom” is onafhankelijk van de gemeente, maar werkt wel samen met de gemeente. Een Coöperatie bestaat uit leden die samen iets tot stand willen brengen.

Meedoen in projecten

Leden kunnen leningen of participaties tegen nadere voorwaarden verstrekken aan de Coöperatie. Daarmee onderneemt de Coöperatie voor haar leden winstgevende, duurzame activiteiten. De Algemene Ledenvergadering bepaalt jaarlijks de hoogte en de bestemming van het rendement.

De middelen van de Coöperatie kunnen verder bestaan uit contributies, leningen van derden, subsidies, sponsorbijdragen, giften en overige middelen.
Word nu lid!