12 juni 2018:
Ridderkerk loopt warm voor zonnedak De Fakkel

Wist u dat er op het dak van De Fakkel behoorlijk wat zonnepanelen liggen? Maar liefst 510 stuks die veel duurzame energie opwekken. Binnenkort zijn vele Ridderkerkers samen eigenaar van dit zonnedak. De lokale Coöperatie voor Duurzame Energie ‘De Groene Stroom’ bood inwoners en Ridderkerkse bedrijven de unieke kans om ‘ZonneDelen’ op De Fakkel te kopen. En daar is massaal op gereageerd!

Binnen een week uitverkocht!
Leden van ‘De Groene Stroom’ kregen voorrang en kochten als eerste een aantal zonnepanelen. Vervolgens was het zonne-project binnen een week uitverkocht.

Wethouder Marten Japenga is blij verrast: “Door zonnepanelen te delen dragen inwoners bij aan een groene toekomst. We hadden gehoopt minstens 60 % op deze manier te kunnen verkopen, maar dit overstijgt alle verwachtingen! Het is fijn om te merken dat steeds meer mensen anders gaan denken over en kijken naar het opwekken van energie.”

Zonnig voordeel
Met de aankoop van ‘ZonneDelen’ zijn inwoners duurzaam bezig zonder panelen op eigen daken te hoeven plaatsen. Het is ook nog eens goed voor de portemonnee. Hoe meer zonnekracht, des te hoger het rendement. Bij de huidige stroomprijzen kan dit kan oplopen tot 4,4% per jaar. Dat is meer dan de huidige rente op een spaarrekening.

Kijk voor actuele informatie op de website van zonnepanelendelen.nl.
Voor vragen stuurt u een e-mail naar info@degroenestroom.org.


3 juli 2017:
Informatieavond windturbines

Op maandag 3 juli 2017 is er om 20.00 uur een algemene ledenvergadering die voor iedereen toegankelijk is. Coöperatie De Groene Stroom zal samen met ENGIE Nederland en partner Coöperatie De Windvogel de leden en andere belangstellenden nader informeren over de intentie om ten voordele van de leden samen met ENGIE een of meer windturbines te ontwikkelen en te exploiteren.
Wilt u meer weten over deze ledenvergadering ? Download hier de informatie.


SAMENWERKING DE GROENE STROOM EN ENGIE NEDERLAND

Persbericht – Ridderkerk, 18 mei 2017.

Dat op Nieuw-Reijerwaard drie windmolens worden gebouwd, is inmiddels bekend. Begin van dit jaar konden Ridderkerkers in de media lezen dat ENGIE Nederland beoogd concessiehouder is voor de duurzame energievoorziening op Nieuw-Reijerwaard maar ook dat over de invulling nog wordt gesproken.

De Coöperatie voor Duurzame Energie “De Groene Stroom” vindt dan ook dat het verstandig is om
de samenwerking te zoeken, zodat de opbrengsten binnen de eigen samenleving blijven en ten goede kunnen komen aan bewoners én lokale bedrijven onder het motto: ”Niet alleen de lasten maar ook de lusten!” Vooruitlopend op een succesvolle afronding van die onderhandelingen heeft Coöperatie De Groene Stroom met ENGIE Nederland nu reeds een intentieverklaring ondertekend om samen te werken in het opwekken van duurzame energie op bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard. In eerste instantie heeft de beoogde samenwerking betrekking op een of meer windturbines. De Groene Stroom werkt hierin nauw samen met de grote en landelijk werkende Coöperatie De Windvogel. De Windvogel is een ideële en kapitaalkrachtige coöperatie die over de nodige ervaring beschikt en die zelf een aantal grote windmolens heeft.

De Groene Stroom zal aan haar leden, dat kunnen bewoners en bedrijven zijn, de mogelijkheid bieden te participeren in het windproject, zodat de opbrengsten terugvloeien naar bewoners en bedrijven in de omgeving. De betrokken partijen vinden deelname van bewoners in Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam en lokale bedrijven van groot belang, om daarmee de betrokkenheid bij het project te vergroten. De fracties van de Ridderkerkse gemeenteraad en de leden van de Coöperatie zijn de afgelopen week op de hoogte gebracht.

Coöperatie De Groene Stroom is sinds vorig jaar al actief en wil het gebruik van vervuilende fossiele energie terugdringen, door het opwekken en gebruiken van duurzame energie flink te versnellen. Dit jaar realiseert de Coöperatie samen met en voor haar leden al twee zonnedakprojecten met zo’n 750 zonnepanelen en sinds begin van dit jaar kan via haar website groene stroom (“Ridderkerks Groen”) worden afgenomen die in Ridderkerk zelf duurzaam wordt opgewekt. Nu wil De Groene Stroom ook de voordelen van een goede samenwerking met ENGIE Nederland benutten. Lid worden van de Coöperatie betekent ook meebeslissen en meeprofiteren. Het maakt participatie en compensatie mogelijk en er kunnen duurzame projecten worden opgezet die ten goede komen aan een beter (woon)milieu.

Het bestuur van de Coöperatie voor Duurzame Energie ”De Groene Stroom.”


HET ENERGIEAKKOORD

Op 6 september 2013 hebben de overheid, natuur- en milieuorganisaties, de werkgevers en de vakbeweging het Energieakkoord gesloten. Daarin is afgesproken dat in 2020 minstens 14 % van onze energie duurzaam moet worden opgewekt. Er zijn ook afspraken gemaakt over klimaatbeleid en energiebesparing.
De laatste stand van zaken vindt u op www.energieakkoordser.nl
Deze afspraken zijn van belang voor de toekomst van onszelf en die van onze (klein)kinderen. Energiecoöperatie “De Groene Stroom” wil bijdragen aan het behalen van deze doelen.


POSTCODEROOS-REGELING EN SDE-REGELING

STIMULERINGSREGELINGEN

(Goed voor óns milieu en voor úw portemonnee!)

POSTCODEROOS-REGELING EN SDE-REGELING

Behalve het salderen (zie hierna) zijn er nog twee regelingen om de verduurzaming van onze energie te stimuleren. De eerste is de POSTCODEROOS-REGELING. Mensen die in een gebied van een postcoderoos met elkaar zonnepanelen plaatsen of betalen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een verlaagd elektriciteitstarief. De voordelen van deelname worden direct verrekend met uw eigen energierekening. De tweede is de SDE-REGELING of “Subsidie Duurzame Energie” (SDE+). Dit is een regeling van het Rijk. Bedrijven, instellingen of (non-profit) organisaties zoals coöperaties die hernieuwbare energie willen opwekken, kunnen een aanvraag doen. Er is geen directe relatie met uw eigen energierekening.


PROJECTEN

TWEE REGELINGEN, TWEE PROJECTEN

Coöperatie De Groene Stroom is inmiddels aan de slag met twee projecten: één volgens de zogenaamde postcoderoosregeling en één volgens de SDE-regeling.
De eerstgenoemde regeling is erg aantrekkelijk voor mensen binnen een bepaald postcoderoosgebied (een cluster vaan aansluitende postcoderoosgebieden) die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen.

POSTCODEROOSPROJECT DE WERF

Onder “Projecten” van het hoofdmenu kunt u de uitgebreide informatie over dit project vinden. U kunt
daar ook lezen hoe u kunt meedoen.

SDE-PROJECT DE FAKKEL

Het tweede project betreft een zonnedak op sporthal De Fakkel volgens de zogenaamde SDE-regeling. Op initiatief van de gemeente zijn er inmiddels met subsidie (SDE+) van het Rijk al ca. 500 panelen geplaatst. Wij overleggen momenteel met de gemeente waarmee we een goede samenwerking hebben, om dit project dit jaar over te nemen. De leden van Coöperatie De Groene Stroom krijgen een aanbod om in een of meer panelen te investeren. Iedereen kan meedoen. Hier geldt niet de beperking van de postcoderoos en er is ook geen directe relatie met de eigen energierekening. Leden kunnen investeren in een of meer zonnepanelen en daarmee een behoorlijk rendement behalen. Het rendement bestaat simpelweg uit de verdeling, naar rato van de investering, van de netto-opbrengst van de door het gehele project opgewekte en verkochte stroom. Twee vliegen in één klap dus, investeren in het milieu en er nog een rendement aan overhouden ook.

U kunt verdere ontwikkelingen op het gebied van onze zonneprojecten op onze website volgen.

 

GOEDKOPE GROENE STROOM

Elders op deze website kunt u informatie vinden over ons aanbod van voordelige groene stroom en daar
ook vrijblijvend een proefberekening maken.


ZONNEPANELEN OP EIGEN DAK (SALDEREN)

Als u een woning heeft met een geschikt dak kunt u zelf zonnepanelen (laten) installeren. Of uw dak geschikt is kunt u zelf controleren op www.zonatlas.nl  U gebruikt dan niet alleen elektriciteit van het net maar u levert dan ook zelf aan het net. Deze zelf opgewekte kilowatturen worden door uw energieleverancier in mindering gebracht op uw totale gebruik. Dit heet SALDEREN.

De zonne-energie die door zonnepanelen in elektriciteit wordt omgezet is “gratis”, altijd beschikbaar en kan jaarlijks tot een besparing van wel 5.000 kg CO2 leiden.

De gezamenlijke inkoop en installatie van zonnepanelen via de Coöperatie kan voordelen opleveren voor de leden.