Een coöperatie wordt gevormd door leden en is een organisatie die op een bedrijfsmatige manier haar doelstellingen probeert te realiseren, voor en door haar leden.

Het doel van dit burgerinitiatief is het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en het levensvriendelijk en economisch verantwoord (doen) produceren van duurzame energie. Een coöperatie is hiervoor een ideale organisatievorm: democratisch en transparant.

De Coöperatie probeert namens haar leden haar doelstellingen bereiken door:

  • het geven van informatie over het opwekken en gebruiken van duurzame energie;
  • in- en verkoop van duurzame energie ten behoeve van de leden;
  • het verwerven, inrichten en exploiteren van vormen van zonne-energie en/of andere vormen van duurzame energieopwekking;
  • samenwerking met organisaties die een vergelijkbare doelstelling hebben als de Coöperatie.

Het bestuur van de Coöperatie, tevens de oprichters, bestaat nu uit:
De voorzitter  –  Henk van Houcke
De secretaris – Jan Gelok
De penningmeester –  Jos Verweij
Algemeen bestuurslid –  Leo Plaisier
Algemeen bestuurslid  – Twan Theelen

Bestuursleden worden op voordracht van het bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Algemene Ledenvergadering

Het bovenstaande geeft een beknopt overzicht van de opzet van Coöperatie “De Groene Stroom”. De volledige statuten van de Coöperatie zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Met de oprichting van de Coöperatie willen de initiatiefnemers de verduurzaming hier een flinke oppepper geven. Dat is hard nodig omdat de gemeenten in onze regio op het gebied van duurzame energie onderaan bungelen op de lijstjes van Nederlandse gemeenten.
De oprichters van de Coöperatie houden echter niet van gesomber, maar zijn juist positief over de kansen voor duurzame energie in Ridderkerk en daarbuiten.

KvK: nr. 64337286